Ons merkbeeld is hard aan een update toe. Merken moeten meer impact maken. Meer betekenen.

Als de voortekenen ons niet bedriegen staan we aan de vooravond van een aantal grote maatschappelijke veranderingen. Veranderingen met reële gevolgen voor onze economie en onze manier van leven. Gevolgen voor mensen – en dus ook voor merken.

Lang zagen we mensen als rationale berekenaars van hun eigen voordeel; competitieve wezens zonder veel interesse in het gemeenschappelijk belang. Onze focus op permanente economische groei, materieel genot (lekker eten, een mooie auto, een fijn huis, …) en allerlei ego-pleasures (status, succes, erkenning, …) is op dat onafhankelijke, individualistische mensbeeld gebaseerd.

Dit dominante mensbeeld heeft de wereld weinig goeds gebracht. Het klimaat staat er beroerd bij, sociale rechtvaardigheid erodeert, de samenleving is gepolariseerd, we geven elkaar geen duimbreed toe. De wereld verkeert volgens de Amerikaanse schrijver David Brooks in een solidariteitscrisis: “In our age […] the self is inflated and the collective is weak”.

Ons mensbeeld is aan een update toe: van individueel naar relationeel. De tijd is rijp voor een maatschappij waarin een beter evenwicht is tussen ik en wij. Waarin we ons meer bewust zijn van en meer gevoel hebben bij onze wederzijdse afhankelijkheid. Meer waarde hechten aan onze relaties met anderen.

Ook ons merkbeeld is hard aan een update toe. De meeste bedrijven jaagden de afgelopen decennia alleen hun eigen belang na. Jaren van winstmaximalisatie en aandeelhouderswaarde lieten diepe sporen na. Merken moeten meer oog krijgen voor mens en maatschappij. Meer doen met hun macht. Meer impact maken. Meer betekenen.

Rest de vraag: moet je communiceren over de impact die je maakt? Antwoord van Mensch: “The true test of a man’s character is what he does when no-one is watching”.

 

Bron: Adformatie