loading...

Privacy policy

1. Mensch Amsterdam

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Mensch Amsterdam. Mensch is een creative agency die gelooft in menselijke merken. Wij weten dat mensen hechten aan karakter. Bij mensen, maar ook bij merken. Daarom begint het bouwen aan een sterk merk bij Mensch met het ontrafelen van het karakter van het merk. Met oprechte campagnes en communicatie die mens en merk verbindt als resultaat.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Mensch verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Mensch neem dan gerust contact op.

jack@mensch-amsterdam.com | Legmeerplein 3 – 1058 NJ Amsterdam | +31(0) 20 220 37 80

2. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Mensch. Deze worden hieronder toegelicht.

1.Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Mensch via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving

2. Analytics

De website van Mensch verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers

3. Ontvangers

De gegevens die Mensch ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

1. Hostnet

De e-mail van Mensch wordt gehost bij Gmail. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Google

2. Yourhosting

De website en back-ups van de website worden gehost bij Yourhosting. Gegevens die jij achterlaat op de website van Mensch zijn op de servers van Yourhosting opgeslagen.

4. Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Mensch, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren

1. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Mensch via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard

2. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

5. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Mensch prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

6. Jouw rechten

  1. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Mensch vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Mensch. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

  1. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Mensch. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde opt-out mogelijkheid.

  1. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Mensch opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Mensch al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

  1. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Mensch vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

  1. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Mensch niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

  1. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Mensch jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@mensch-amsterdam.com onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

7. Plichten

Mensch verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Mensch via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Mensch de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Mensch met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Mensch behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Mensch dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Mensch te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

jack@mensch-amsterdam.com | Legmeerplein 3 – 1058 NJ Amsterdam | +31(0) 20 220 37 80

 

Comments are off for this post