Mensch ontwikkelde campagne om de dramatische staat van Defensie onder de aandacht te brengen. Resultaat: een zetel aan steun voor Defensie.

Met een petitie die bijna 70.000 keer ondertekend is, items in actualiteitenprogramma’s, artikelen in kranten, een gesprek met de demissionaire minister en bijval van vele (oud-)militairen en prominenten krijgt het initiatief volop aandacht. Defensie wordt niet langer onder het tapijt geschoven. Al volgt de echte toetsing bij het vormen van het regeerakkoord. Blijven we onze veiligheid in de waagschaal leggen of niet?

Defensieparadox

Vraag je de Nederlander of hij Defensie belangrijk vindt dan is het antwoord het vaakst ‘ja’, blijkt uit herhaaldelijk onderzoek van Motivaction. Maar niet zo belangrijk als zorg, klimaat, economie, onderwijs, wonen, en een vijftal andere thema’s, laten de verschillende peilingen en stemwijzers zien. Defensie is te onzichtbaar in ons dagelijks leven om de echte waarde ervan in te kunnen schatten. En naar die stemming laat de politiek al jaren de oren hangen. Er is geen draagvlak voor meer geld, dus er komt niet meer geld. Dit terwijl demissionair minister Ank Bijleveld zelf aangeeft dat Nederland niet aan één grondwettelijk taak van Defensie kan voldoen. Niet aan het borgen van onze eigen veiligheid en niet aan de steun van onze bondgenoten. Het moet eerst misgaan, voordat de politiek in actie komt, lijkt wel de conclusie.

Wakker schudden en politiek porren

Met schokkende feiten over Defensie en het gebrek aan actie van de politiek heeft de Psst-campagne Nederland wakker geschud. Zonder een doembeeld te schetsen, legde de campagne wel onze naïviteit over cyberdreiging en de inzetbaarheid van ons leger bloot. Met het beeldmerk en geluidseffect “Psst…Hey Psst…” appelleerde de campagne aan een niet te negeren appél op ons verstand. De campagne riep zowel online (psst.nl) als met radio- en tv-commercials op de petitie te ondertekenen om de politiek te dwingen actie te ondernemen tegen de dramatische staat van Defensie.

Munitie voor vervolg

Het is de eerste keer dat vanuit de Nederlandse samenleving een dergelijke grootschalige actie is opgezet. Dat maakt het initiatief uniek. Maar stopt het hierbij? En blijft de politieke reflectie bij het onderwerp Defensie? Initiatiefnemer Alexander Ribbink, oud-Unilever en voormalig bestuurder van TomTom, richt zijn pijlen nu eerst op de formatie. In aanloop naar het regeerakkoord belooft hij met de campagne de politiek scherp te houden. Door de noodzaak andermaal te onderschrijven en te reflecteren op de gevolgen van verdere verwaarlozing.

Meer weten over de campagne? Kijk op psst.nl.

 

Credits:

Opdrachtgever : Stichting Psst
Bureau: Mensch Creative Agency i.s.m. Huijskens Communications, All Response Media, Brandmannen en Motivaction

Bron: Adformatie