Opdracht voor positionering en merkstrategie.

UNHCR in Nederland heeft na een bureauoriëntatie Mensch Creative Agency ingeschakeld voor het ontwikkelen van een gedragen positionering die bijdraagt aan de fondsenwervende groei op lange termijn.

De United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) is in 1950 opgericht om een miljoen ontheemden naar huis te helpen terugkeren. In 1951 is het mandaat van de UNHCR vastgelegd in het Vluchtelingenverdrag. Sindsdien heeft UNHCR vele miljoenen vluchtelingen bijgestaan via de drie pijlers:

– Noodhulp: UNHCR kan binnen 72 uur 1 miljoen mensen ondersteunen, waar ook ter wereld
– Bescherming: UNHCR helpt landen en vluchtelingen bij de interpretatie en uitvoering van het Vluchtelingenverdrag.
– Duurzame oplossingen; UNHCR helpt vluchtelingen hun bestaan weer op te bouwen.

Onderdeel van UNHCR is PSP (Private Sector Partnerships), sinds 2017 ook in Nederland actief met het ontwikkelen van fondsenwervende strategieën en kanalen om de investeringen in fondsenwerving te rechtvaardigen.

Bas Klaassen (UNHCR/PSP): ‘De gedegen aanpak van Mensch en hun specifieke kennis en ervaring in onze sector sprak ons aan. Precies wat we nodig hebben om nu stappen te zetten’.

Jack de Graaff (Mensch): ‘Een erg eervolle uitdaging voor Mensch. De maatschappelijke relevantie van de UNHCR is niet te overschatten’.